Zakopałer

„Zakopałer” to seria zdjęć prezentujących „atrakcje” Zakopanego. Seria powstała pod koniec roku 2016.

Zdjęcia zamieszczone poniżej prezentowane były w ramach 1-go Dias Show  (przegląd fotografii w formie multimedialnej), organizowanego przez Fundację Centrum Fotografii w bielskiej galerii fotografii B&B i zostały zostały zakwalifikowane do II etapu przeglądu.